o F I R M I E

F.H.U.P. RENMAR s.c. BIURO oferuje kompleksow±… obsł‚ugę sklepów, biur, szkół‚, przedszkoli, urzędów, instytucji pań„stwowych w zakresie zaopatrzenia w artykuł‚y biurowe, papiernicze, materiał‚y eksploatacyjne, urz±…dzenia biurowe, ¶›rodki czysto¶ci i artykuły spożywcze.

RENMAR BIURO to także profesjonalna hurtownia artykuł‚ów biurowych i szkolnych.

F.H.U.P RENMAR s.c  OPAKOWANIA  ukierunkowany jest na obsł‚ugę sklepów , gastronomii , restauracji, producentów żywno¶›ci i hurtowni w opakowania papierowe, tekturowe, foliowe, jednorazowe i ozdobne, wyposażenie sklepów, artykuł‚y higieniczne, ¶›rodki czysto¶›ci, rolki kasowe , folia stretch

Zaufało nam liczne grono Klientów zadowolonych z otwarto¶›ci na ich potrzeby , szeroki asortyment w dobrych cenach. Zapraszamy do współ‚pracy.

Zapewniamy szybk±… bezpł‚atn± dostawę.


ZAPRASZAMY NA PLATFORME B2B

WYŁˇCZNIE FIRMY!

http://renmar.kylos.pl/